Net Marketing Score: make or buy?

Net Marketing Score | whitepaper 

Accenture & IBM: digital skills als prioriteiten in B2B marketing
Volgens recente, wereldwijde onderzoeken van Accenture (Turbulence for the CMO) en IBM (Global CMO Study) vormen digital marketing en het opbouwen van de juiste vaardigheden de allerbelangrijkste uitdagingen voor de Chief Marketing Officer tot 2015 en daarna. 

Waar staan jullie nu?
Nu klinkt een wereldwijd onderzoek onder CMOs misschien als een 'ver-van-jullie-bed' show. Ook marketing directeuren en marketing managers doen er echter goed aan deze uitdagingen ook tot hun prioriteit te maken. Het op een juiste manier invullen van die prioriteiten begint met vast te stellen hoe groot de 'stretch' is. Door een pragmatische, integrale nulmeting. Liefst ingevuld door Marketing en Sales gezamenlijk. 

Net Marketing Score
De Net Marketing Score maakt het mogelijk om snel en adequaat jullie zelf de spiegel voor te houden. En een sterkte/zwakte analyse te maken in hoeverre jullie marketing & salesmix op een goede manier een inbound en outbound benadering combineert. 

  • Begrijp meer in detail uit welke 10 aspecten de Net Marketing Score is opgebouwd. 
  • Benut de Net Marketing Score als checklist bij een interne nulmeting door Sales & Marketing samen.  
  • Beoordeel op basis van jullie nulmeting welke aspecten van de commerciële mix in aanmerking komen om intern verder te verstevigen danwel uit te besteden aan de juiste 3rd party. 

Dit whitepaper helpt jou en je collega's in B2B sales, marketing, business development en service om samen de balans op te maken van jullie eigen prioriteiten in digital marketing en de ontwikkeling van de juiste skillset.